Özgeçmİş

Doğum Tarihi: 28.07.1970

Unvanı: Prof. Dr.

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Dokuz Eylül Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Turizm Yönetimi

University of Wales

1996

Doktora

Turizm-Yiyecek İçecek Yönetimi

Sheffield Hallam University

2000

 

 

Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik: 2002

Doçentlik: 2004

Profesörlük: 2009

atilayuksel@gmail.com

0544 7139767

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

 • The developing tourism industry in Turkey: A case study on customer profile and impacts of tourism (Danışman:  J. C. Evans)

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

 • Foodservice experience and tourist satisfaction and their implications for destinations (Danışmanlar: Sheela Agarwall, Mike Rimmington, John Swarbrooke)

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dekan V.

İletişim Fakültesi

2015-2016

Müdür

Didim Meslek Yüksekokulu

2005-2015

Bölüm Başkanı

Turizm Fakültesi, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü

2012-2016

Misafir öğretim elemanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi

2005-2012

Misafir öğretim elemanı

Özyeğin Üniversitesi

2016-2017

Misafir öğretim elemanı

Bilgi Üniversitesi

2016-2017

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 

Kılınç, K. U., “Şikayet yönetimi ve yetkilendirme: Resort otel uygulamaları”, Adnan Menderes Üniversitesi, 2003.

Ozan, E. “Çevresel Etkenler ve Duygusal İmaj: Turistlerin Alış-Verişte Yakınlaşma Uzaklaşma Davranışlarına Etkisi”, Adnan Menderes Üniversitesi, 2007

Ayazlar, R. “Elektronik satın almada web sitesi özelliklerinin bilişsel çelişki üzerine etkisi”, Adnan Menderes Üniversitesi, 2011.

Şahin, D. Restoranlarda Deneyimsel Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti, Adnan Menderes Üniversitesi, 2015

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

 

Keser, E. “Müşteri Bağlılığının Nedenleri ve Sonuçları: Aktif Seyahatçiler Örneği”. Adnan Menderes Üniversitesi.  2008.

Bilim, Y. “Turizm Pazarlamasında Görsel ve Yazılı Tanıtım Materyali İçeriğinin. Satın Alma Niyetine Etkileri: Eksik Bilgiye dayalı çıkarımlar”. Adnan Menderes Üniversitesi. 2010.

Kılıç, U. “Şikayet Yönetimi: Müşteri-İşgören etkileşiminde sessiz iletişim”, Adnan Menderes Üniversitesi, 2011.

Mil, B. “Alan algısının turistlerin yemek deneyimleri üzerine etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi, 2012.

Yanık, A. “Yeni medya kullanımındaki akış deneyiminin risk algısı ve online turstik satin alma niyetine etkisi”. Adnan Menderes Üniversitesi, 2014.

İşçi, C. “Duyusal metaforik tanıtımın ön deneyim, reklam tutumu ve satın alma davranışına etkisi: Akış deneyimi yaklaşımı”, Adnan Menderes Üniversitesi, 2016.

 

Yayınlar:

 

Hakem sürecinde

Ayazlar, R & Yuksel, A.

Flow experience in Paragliding:  Effects on experience and life satisfaction, Journal of Tourism Analysis.

2018

Yüksel, A.

Kimin için yazmak? Soid.

2018

Yüksel, A.

Doğru bilinen yanlışlar serisi (2): Hipotez yanılsaması. Soid.

2018

Graţiela Georgiana Noja, Simona Mirela Cristea, Atila Yüksel, Ciprian Pânzaru and Raluca Mihaela Drăcea. Migrants’ Role in Enhancing the Economic Development of Host Countries: Empirical Evidence from Europe. Journal of Sustainability. Haziran.

2017

Yuksel, A..

Nillius in verba: Hakikati bul! Soid.

2017

Yuksel, A.  &  Tufan, E.

Publication bias in the tourism, travel and hospitality research,  International Journal of Applied Behavioral Economics (IJABE) 6(4).

2017

Yuksel, A. & Culha, O.

 An assessment of the acceptance of government-ıssued tourısm strategıes: a case of tourısm students, Journal of Tourism Planning and Development.

2017

Yuksel, A.

 A critique of “Response Bias” in the tourism, travel and hospitality research, Tourism Management, Volume 59, April 2017, 376-384

2016

Yuksel, A.

Uyku, biyolojik ritim ve kimya: tüketicilerin bilişsel ve duygusal fonksiyonlarına etkileri. SOİD.

2015

Yuksel, A., Yuksel, F.

Bilimsel yayınların bulguları şüpheden uzak mı? SOİD.

2014

Yuksel, A., Yuksel, F. &  Bilim, Y.

Customers’ assessment of destination advertisement with incomplete information: Interactions among inferences, attitudes and purchase intentions, Journal of Quality Assurance in Tourism & Hospitality

2013

Aydın, R. & Yüksel, A.

“Bilimsel Dergilerde Değerlendirme: Hakemler Neden Görev Alır?” (How do referees evaluate and why they take part in the process?) Tralleis e-Dergisi.

2012

Ayazlar, R. & Yüksel, A.

Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri (Website quality, Risks and trust: Cognitive dissonance and Postpurchase Behaviors) Seyahat İşletmeciliği ve Otelcilik Dergisi.

2011

Yuksel, A., Yilmaz, I, Yuksel, F & Kayacan, M.

Tanıtım Materyalleri ve Çekicilikler: Türkiye, İspanya ve Yunanistan Karşılaştırması, (Promotional materials and appeals: A comparison among Turkey, Spain and Greece). Seyahat İşletmeciliği ve Otelcilik Dergisi. 8-2, 1-13.

2010

Yuksel, A, Yuksel F & Bilim, Y.

 Destination attachment: effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism Management.

2010

Yüksel A. ,Çulha O. ,Epik F. , Efendi E. .

Turizm Bakanları ve Söylemleri:Türkiye'nin Turizm Politikası ,SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 6 ,4 ,6-25 ,2009

2009

Yuksel, A.

Exterior Color and Perceived Retail Crowding: Effects on Tourists' Shopping Quality Inferences and Approach Behaviors. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism

2008

Yuksel, A.

Nonverbal Service Behaviour and Customer’s affective assessment, Journal of Quality Assurance and Tourism and Hospitality , 2 , 2 ,60-91

2008

Yuksel, F. Yuksel, A.

Perceived Clientelism: Effects On Residents' Evaluation of Municipal Services and Their Intentions for Participation in Tourism Development Projects. Journal of Hospitality and Tourism Research. 2 ,2, 21-51

2007

Yuksel, A. & Akgul, O.

Postcards as Affective Image makers: An idle agent in destination marketing. Tourism Management

2007

Yuksel, A. & Yuksel, F.

Shopping Risk Perceptions: Effects on Tourists’ Emotions, Satisfaction and Expressed Loyalty Intentions. Tourism Management

2006

Yuksel, A. & Yuksel, F.

Customer segments and service recovery expectations: Results of a quasi experiment. UJ Journal of Tourism and Hospitality, 1(1), 11-36.

2006

Yuksel, A.

Customers’ Emotional and Behavioural Responses to Complaint Handling. In Parul Parihar (Ed.), Promises and Perils in Hospitality and Tourism Management.

2006

Yuksel, A., Hancer, M, & Kılınc, U.

Empowerment levels and complaining behaviors: A case of hotel customers’ behavioral intentions. In Parul Parihar (Ed.), Promises and Perils in Hospitality and Tourism Management.

2006

Yuksel, A., Kilinc, U. & Yuksel, F.

Cross-national analysis of hotel customers’ attitudes toward complaining and their complaining behaviours. Tourism Management

2005

Yuksel, F., Bramwell, B. & Yuksel, A.

Centralised and decentralised tourism governance in Turkey. Annals of Tourism Research

2005

Yuksel, A. & Yuksel, F.

Managing Relations in a Learning Model for Bringing Destinations in Need of Assistance into Contact with Good Practice. Tourism Management

2004

Yuksel, A.

Shopping Experience Evaluation: A Case of Domestic and International Visitors. Tourism Management

2004

Yuksel, A.

Turizm, seyahat ve konaklama alanlarinda yapilan kültürlerarasi calismalara yonelik elestiriler ve oneriler. Icinde Yuksel, A. ve Hancer, M (Eds). Turizm: Ilkeler ve Yonetim. Ankara: Turhan Kitapevi

(Cross cultural studies: Critique)

2004

Yuksel, A., Kılınc, U. K. & Yuksel, F.

Türk ve Hollandalı Otel Müşterilerinin Şikayet Davranışları: Farklar ve Benzerlikler. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi.

2004

Yuksel, A

Otel müşterilerinin şikayet davranışları: Kültürlerarası farklar ve benzerlikler (Complaint behaviours of hotel customers: Cross cultural differences and similarities). Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi.

2003

Yuksel, A., & Kilinc, K. U.

Calisanlarin gozuyle konaklama isletmelerinde musteri sikayetleri ve kullanilan iyilestirme stratejiler (Employeees perspectives on customer complaints and recovery responses). Seyahat ve Turizm Arastirmalari Dergisi. 3 (1): 13-25.

2003

Yuksel, A.

Market segmentation based on customers’ postpurchase performance evaluation: A case of tourist diners, Journal of Travel and Tourism Marketing.

2003

Yuksel, F., Yuksel, A & Hancer, M.

Work expectations of hospitality and tourism students and the industry performance. Journal of Travel and Tourism Research.

2003

Var, T & Yuksel, A.

Sustainable tourism development: the case of pretty village.

e-Review of Tourism Research

2003

Yuksel, A.

Writing publishable papers, Tourism Management.

2003

Yüksel, A & Kılınç, K.U.

Müşterilerin şikayet çözümüne yönelik konaklama işletmelerinden beklentileri ve değişik müşteri grupları arasında beklenti farklılıkları. (Customers’ recovery expectations and segment-based differences). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 14 (1): 23-32.

2003

Yuksel, A & Kılınc, K. U.

Konaklama işletmelerinde yetkilendirme ve şikayet sonrası müşteri davranışları üzerine etkileri (empowerment and its effects on post-complaint behaviours), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

2002

Yuksel, A.

Akademik İçerikli Makale Değerlendirmede Hakemlerce Gözetilen Ölçütler (Review criteria for scientific papers), Anatolia: Turizmde Arastirmalar Dergisi.

2002

Yüksel, A. & Yüksel, F

Segment specific measurement of customer satisfaction, Journal of Vacation Marketing,

2002

Yüksel, A. & Yüksel, F

Market segmentation based on tourists dining preferences.  Journal of Hospitality and Tourism Research.

2001

Yuksel, A. & Yuksel, F.

Measurement and Management issues in customer satisfaction research: review, critique and research agenda: part 1, Journal of Travel and Tourism Marketing, 10 (4): 47-80.

2001

Yuksel, A. & Yuksel, F.

Measurement and Management issues in customer satisfaction research: review, critique and research agenda: part 2, Journal of Travel and Tourism Marketing, 10 (4):81-112.

2001

Yüksel, A. & Yüksel, F.

Comparative performance analysis: tourists’ perceptions relative to other destinations. Journal of Vacation Marketing, 7 (4): 333-357

2001

Yüksel, A. & Yüksel, F

The Expectancy-disconfirmation paradigm: A critique, Journal of Tourism and Hospitality Research, 15(2), 107-131.

2001

Yüksel, A.

Managing customer satisfaction and retention: a case of tourist destination. Journal of Vacation Marketing, 

1999

Yüksel, F., Bramwell, B. & Yüksel, A.

Stakeholder Interviews and Tourism Planning at Pamukkale, Turkey, Tourism Management, 20, 351-360.

1998

Yüksel, A. & Rimmington, M.

Customer Satisfaction Measurement: Performance Counts, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, December, 39(6), 60-70.

1998

Yüksel, A. & Rimmington, M.

Tourist Satisfaction and Foodservice Experience: Results and Implications of an Empirical Investigation, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 9(1): 37-57.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

2018

Tufan, E., Yüksel, A., Eriş, F. Taştan, A. You are what you perceive and eat.  Conference. 4th International Scientific Conference: Knowledge Based Sustainable Economıc Development - Eraz 2018.

 

2017

Gratiela, Noja, Cristea Mirela., Yüksel, Atila, Yüksel. Brexit spillovers through international flows empirical evidence for EU 27 and the UK. ICONEC Conference.

 

 

2017

Yüksel, A., Ay, A., Cansel, A. & Ekiz, E. Quality vs quantity: what Edirne’s tourism management is missing? Paper to be presented at the 7th advances in hospitality marketing and management conference, Cyprus, Romania

 

 

2017

Yüksel, A. & Tufan, E. Publication bias in the tourism, hospitality and travel journals. Paper to be presented at the Int. conference on economics and administration, Romania

 

 

2017

Tufan, E., Yüksel, A. & Mermerci, B. Space size and hotel preference. Paper to be presented at the 3rd. Int. knowledge based sustainable economic development, Eraz Conference,

 

 

2016

Yüksel, A. Vacation: A recovery or trauma?, Paper presented at the ICONEC Conference, University of Craiova, Romania

2016

Yüksel, A. Better understanding of tourist behaviour: Knowledge transference from natural sciences, International 5th M-sphere conference for multidisciplinarity in social sciences, Dubrovnik, 2016

 

2016

Yüksel, A. “A critique of response bias in the tourism, travel and hospitality research, Tourism Trends and Dynamics International Conference,

2014

Yüksel, A. “Shake-up: 7 experiments challenging quantitative research” Heritage Tourism and Hospitality Conference, Pre-Conference Event speech

2013

Yüksel, A., Yüksel, F., & Çulha, O. Antecedents of community support for tourism strategic plans developed by the central government: Community attachment, trust and support”. International Conference on Tourism “Changing Asian Consumption Patterns and Emerging Dilemmas”, Gunazhou, China, Sun-Yat-Sen University

 

2008

Yüksel, A., Yüksel, F., Esen, O & Bilim, Y.

Exterior Colors: Effects on Tourists’ Perceptions of Retail Environment, Crowding, Quality Inferences and Approach Behaviors, 4th International Conference on Tourism, Athens.

 

2007

Yüksel, A., Cengiz, S & Hancer, M.

Effects of non-verbal behavior on customers’ recovery judgments: A neglected aspect in complaint handling, International I-CHRIE Conference

2005

Yüksel, A.

Shopping Risk Perceptions: Effects on shopping emotions, satisfaction and expressed loyalty intentions. Security in Tourism, Izmir Economy University, Izmir, Turkey.

2002

Yuksel, A., Hancer, M, & Adak, N.

Turizm ve konaklama sektöründe stajyer yönetici adayları: Sektöre yönelik beklentiler ve sektör performansı, Turizm Bakanlığı Eğitim Semineri

 

2002

Hancer, M., Adak, N. &Yuksel, A.,

Yeni staj programlari uzerine dusunceler, Turizm Bakanlığı Eğitim Semineri

 

2002

Yuksel, A.

Some thoughts on consumer behaviour and cross-cultural tourism research, Chartering and prospering in uncertainty, Paper presented at the International Conference on Hospitality and Tourism, UITM, Malaysia.

 

2002

Yuksel, A. & Yuksel, F.

Who should determine customer satisfaction: The researcher or the researched?,  International Tourism Conference, Eastern Mediterranean University, N. Cyprus.

 

2002

Yuksel, A.

Ethical destination marketing and management: A new tool or a ploy for competitive advantage? International Tourism Conference, Eastern Mediterranean University, N. Cyprus.

 

2002

Hancer, M. Yuksel, A. & Yuksel, F.

Franchising: Causes of failures, 2nd National Tourism Congress.

 

2002

Yuksel, A., Yuksel, F. & Hancer, M.

Social impacts of tourism and the role and contribution of universities, 2nd National Tourism Congress.

 

2002

Yuksel, A & Yuksel, F

Dining-out: a neglected dimension of tourist satisfaction. 1st International Mediterranean Conference.

 

2000

Yüksel, A.

Determinants of tourist satisfaction: Findings from Turkey, the Fifth Annual Graduate Education and Graduate Students Research Conference in Hospitality and Tourism, Houston, USA.

 

2000

Yüksel, F. & Yüksel, A

Decentralised tourism administration: is it the way forward? First International Joint Symposium on Business Administration, Challenges for Business Administration in the New Millennium

 

2000

Yüksel, F. & Yüksel, A

Tourism Plan formulation and implementation: The role of interorganisational relations. First International Joint Symposium on Business Administration, Challenges for Business Administration in the New Millennium

 

2000

Yüksel, A. & Yüksel, F

The Quest for Quality and Competitiveness: A Case of Turkey,  First International Joint Symposium on Business Administration, Challenges for Business Administration in the New Millennium.

 

2000

Yüksel, A.

Managing Customer Retention: A Case of Tourism Destinations, Turkey, Tourism 2000: Time for Celebration, UK.

 

1998

Yüksel, A. & Rimmington, M.

Management of Tourist Satisfaction: Towards a More Focused Approach. 7th Annual Hospitality Research Conference, Glasgow, UK.

 

1997

Yüksel, A., Rimmington, M. & Yüksel, F.

Concepts of Customer Satisfaction and their Measurement: Results and Implications of an Empirical Investigation, Hospitality Business Development, Conference Proceedings: 123-28, UK.

 

1997

Yüksel, A. & Rimmington, M.

An Integrated Approach to Customer Service Evaluation, Advances in Hospitality and Tourism Research, Proceedings of the Second Conference on Graduate Education and Graduate Students Research, (2): 31-45, USA.

       

 

 

Kitaplar

 

Değerlendirmede

Yuksel A.,

Androgoji ve İş Dünyası. Yetişkinler Eğitimde. Yayın aşamasında

 

2018

Yuksel A.,

Aykırı : Araştırmada Yanılsamalar, Detay Yayıncılık : Ankara

 

2018

Yuksel A.,

Fent, A7Kitap. İstanbul : Roman

 

2018

Yuksel A.,

Babamın Mevsimleri, A7 Kitap, İstanbul : Roman

 

2017

Yuksel A.,

Geçit: Ben kabolmadan önce, A7 Kitap, İstanbul Roman. 

 

2016

Dolares, M., Go, F. Yüksel, A. (ed)

Heritage Tourism Destinations: Preservation, Communication and Development. Cabi Publications

 

2015

Yuksel A., Yanık, A. &Ayazlar, R. (Ed)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık

 

2008

Yuksel A. (Ed)

Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Management and Measurement Issues in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Science Publishing, New York

 

2008

Yuksel A., Bilim, Y & Mil, B. (Ed)

Nitel Araştırma: Ne? Neden? Nasıl?, Detay Yayıncılık

 

2004

Yuksel, A. & Hancer, M (Editors)

Turizm: Ilkeler ve Yonetim. Ankara: Turhan Kitapevi

[Tourism: Principles and Management]

 

2004

 

Yuksel, A. & Yuksel F.

Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Turhan Kitapevi

(Research Methods in Tourism)

 

Kitap Bölümleri

 

2018

Yüksel, A. Mystery of  spiritual intelligence. Predictions, prohecies and possibilities.  In Koc, E. (Ed). Emotional intelligence i hospitalitya dn tourism. Cabi Publising

 

2017

İşci, C. , Yüksel, A . “Experience-Based Tourism Marketing Approaches. Development of Social Sciences.

 

2014

Yüksel, A & Yanik, A.  Co-creation of value through social media: How?”. In “Co-creation of experience value – a tourist behavior approach”. Eds: Nina K. Prebensen,  Joseph Chen, & Muzaffer Uysal

 

2014

Yüksel, A. Yüksel, F., Culha, O & İsci, C. “Centrally formulated tourism development plans: Evaluations, attitudes and behaviors of excluded community members”. In Nunkoo,. J & Smith, Eds, Trust, Planning and Development

 

2008

Yuksel, F. & Yuksel, A.

Clientelist Relationships: Implications for Tourism Development in the Declining Coastal Resort of Kusadasi, Turkey In Agarwal, S. & Shav, G. (Eds) Coastal Tourism Resorts: A Global Perspective

 

2008

Atila Yüksel,

Introduction to Customer Dis-satisfaction Management, in Yuksel A. (Ed) Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Management and Measurement Issues in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Science Publishing

 

2008

Atila Yuksel

Tourist Satisfaction: Definitional and Relational Issues, in Yuksel A. (Ed) Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Management and Measurement Issues in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Science Publishing

 

2008

Atila Yüksel & Fisun Yüksel

 Consumer Satisfaction Theories: A Critical Review, in Yuksel A. (Ed) Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Management and Measurement Issues in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Science Publishing,

 

2008

Atila Yüksel & Fisun Yüksel Comparison Standards in Customer Satisfaction/ Dissatisfaction Research, in Yuksel A. (Ed), Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Management and Measurement Issues in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Science Publishing

 

2008

Fisun Yüksel & Atila Yüksel

 Who should determine satisfaction: Researcher or the Researched?, in Yuksel A. (Ed) Tourist Satisfaction and Complainng Behavior: Management and Measurement Issues in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Science Publishing

 

2008

Atila Yüksel & Fisun Yüksel

Different Nationalities, Different Holiday Motivations and Attribute-seeking Patterns, in Yuksel A. (Ed). Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Management and Measurement Issues in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Science Publishing,

 

2008

Atila Yüksel & Serhat Cengiz

Customer Recovery Judgments: Effects of Verbal and Non-verbal Responses, in Yuksel A. (Ed). Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Management and Measurement Issues in the Tourism and Hospitality Industry, Nova Science Publishing

 

2006

Yuksel, A., Hancer M. & Yuksel, F.

Building a Long-Term Shared Perspective for Destinations in Stagnation: The Visioning Experience of Kusadasi, In Liu, T. Tourism Management, New Research. Nova Publishing

 

2006

Yuksel, A.

Customers’ Emotional and Behavioural Responses to Complaint Handling. In Parul Parihar (Ed.), Promises and Perils in Hospitality and Tourism Management.

 

2006

Yuksel, A., Hancer, M, & Kılınc, U.

Empowerment levels and complaining behaviors: A case of hotel customers’ behavioral intentions. In Parul Parihar (Ed.), Promises and Perils in Hospitality and Tourism Management.

 

2004

Yuksel, A.

Turizm, seyahat ve konaklama alanlarinda yapilan kültürlerarasi calismalara yonelik elestiriler ve oneriler. Icinde Yuksel, A. ve Hancer, M (Eds). Turizm: Ilkeler ve Yonetim. Ankara: Turhan Kitapevi

(Cross cultural studies: A Critique)

 

Diğer yayınlar

 

2007

İpuçlarını Okumak: Görüşmelerde Sözsüz İletişim Ve Duygusal Veri, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

2007

Araştırıcı, kimdir?

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

2007

Minor araçlar- Major Sonuçlar: Destinasyon Tanıtımı

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

2002

Yüksel, A., Yüksel, F. ve Hançer, M., “Turizmin sosyal etkileri”, Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası, Ankara

 

2002

Hançer, M. Yüksel, A. ve Yüksel, F., “Franchising: Başarısızlık kriterleri”, Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası, Ankara

 

2004

Yüksel, A., Kültürler arası araştırmalar üzerine eleştiriler ve öneriler, İçinde Yüksel, A. Ve Hançer, M. (editörler), Turizm: Yönetim ve İlkeler,

 

Ulusal &Uluslararası Projeler

 

 • İşgören devir hızı, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Projesi,  Proje Yöneticisi, 2002-2003.
 • Şikayet yönetimi ve yetkilendirme, Adnan Menderes Üniversitesi, Proje yöneticisi, 2008
 • Eurochambres-TOBB “Türk Odalarını Geliştirme Projesi” Kuşadası Ticaret Odası Danışmanı, 2004-2006
 • Mesleki Eğitim Gelişim Projesi (MEGEP) Konaklama Alan Danışmanı, 2009-2010
 • LdV Bağımsız Uzman, 2005-2009
 • Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi, Uzman, 2016
 •  Müşteri deneyimi, memnuniyeti ve şikayet yönetimi gibi iş dünyasının çözüm aradığı sorunların saptanması ve iyileştirilmesi için tasarladığı “Farkındalık Atölyelerini” yürütmektedir. 2017-2018

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

CHRIE - Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education, 2005-2008

Editör: Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi /Journal of Travel and Tourism Research

Kurucu Editör: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

Yayın Kurulu Hakem -

Journal of Hospitality and Tourism Research (SSCI),

Journal of Travel and Tourism Marketing (SSCI),

Tourism Analysis,

IJMP,

IJCHM (SSCI),

IJTS,

Tourismos,

Anatolia

 

Ödüller:

 

2014-2017 - Webometrics Türkiye en üretken 1000 bilim insanları listesi

2016- Best Paper Award, Yüksel, A. “Tourism Trends and Dynamics International Conference

2001 - Martin Oppermann Award, Best article of the year, Journal of Travel and Tourism Research,

2001- Journal of Hospitality and Tourism Research Award, Best article of the Year: Runner-up, Journal of Hospitality and Tourism Research

 

Son İki Yılda Verdiği Lisans Düzeyindeki Dersler

 

Araştırma yöntemleri, İnternet ve Pazarlama, Pazarlama Yönetimi, Kritik Düşünme, Tüketici Davranışları, Uygulamalı spss, Müşteri Şikayetleri Yönetimi, Proje Yönetimi, Sosyal Medya Kampanyası, Seyahat Blogculuğu, İletişim

 

Eğitim Rezervasyonları

Eğitim ve konferansların takvimi aşağıdadır. Eğer 'bende katılayım' derseniz, ulaşıp kayıt olabilirsiniz.

No Eğitim Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Saat Durum Görüntüle
01 Aşçılık Eğitimi Salı Salı 08.00 açık detay
02 Garsonluk Eğitimi Çarşamba Çarşamba 08.00 açık detay
03 Kat Hizmetleri Eğitimi Perşembe Perşembe 18.00 açık detay
04 Ön Büro Elemanı Eğitimi Cuma Cuma 18.00 açık detay

Duyurular:

Zaman Çizelgesi

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

 • Today
  10Sep 2018
  • 9:30 am 10:15 am
   Software Testing John Smith
   Apj Hall 112
  • 10:15 am 11:00 am
   Mechanical Design Classes Stephanie
   Apj Hall 112
  • 11:00 am 11:45 am
   Board Exam Training Classes Matthew
   Apj Hall 112
 • Tuesday
  11Sep 2018
  • 9:30 am 10:15 am
   Agriculture John Smith
   Apj Hall 112
  • 10:15 am 11:00 am
   Google Product Training Stephanie
   Apj Hall 112
  • 11:00 am 11:45 am
   Web Design & Development Matthew
   Apj Hall 112
 • Wednesday
  12Sep 2018
  • 9:30 am 10:15 am
   Software Testing John Smith
   Apj Hall 112
  • 10:15 am 11:00 am
   Mechanical Design Classes Stephanie
   Apj Hall 112
  • 11:00 am 11:45 am
   Board Exam Training Classes Matthew
   Apj Hall 112
 • Holiday: Thursday

  After breakfast, proceed for tour of Dubai city. Visit Jumeirah Mosque, World Trade Centre, Palaces and Dubai Museum. Enjoy your overnight stay at the hotel.In the evening, enjoy a tasty dinner on the Dhow cruise. Later, head back to the hotel for a comfortable overnight stay.

HEMEN BİLGİ AL!

Eğitimlerimizle Hayalindeki Mesleği Yapabilirsin!